< หน้าหลัก / คู่มือการเรียนการสอนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร >

ค้นหาตามหมวด

รายการที่แสดง 1 - 20 จากทั้งหมด 22 รายการ

โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

 • การซ่อมกระติกน้ำร้อน
  การซ่อมกระติกน้ำร้อน
 • การซ่อมพัดลมแบบตั้งโต๊ะ
  การซ่อมพัดลมแบบตั้งโ...
 • การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟ...
 • การซ่อมเครื่องซักผ้า
  การซ่อมเครื่องซักผ้า
 • การซ่อมเตารีดไฟฟ้า
  การซ่อมเตารีดไฟฟ้า
 • การซ่อมไมโครเวฟ
  การซ่อมไมโครเวฟ
 • การต่อวงจรไฟฟ้า
  การต่อวงจรไฟฟ้า
 • การต่อวงจรไฟฟ้าต่างๆ
  การต่อวงจรไฟฟ้าต่างๆ
 • การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  การป้องกันอันตรายจาก...
 • การใช้งานมัลติมิเตอร์
  การใช้งานมัลติมิเตอร...
 • ขั้นตอนการเดินสายไฟฟ้า
  ขั้นตอนการเดินสายไฟฟ...
 • ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้...
 • ชนิดของไฟฟ้า
  ชนิดของไฟฟ้า
 • ท่อสาย
  ท่อสาย
 • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลั...
 • ระบบไฟฟ้า
  ระบบไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
 • วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  วิชาช่างซ่อมเครื่องใ...
 • สายไฟฟ้าและการต่อสาย
  สายไฟฟ้าและการต่อสาย
 • หน่วยทางไฟฟ้า
  หน่วยทางไฟฟ้า

หน้า