< หน้าหลัก / คู่มือการเรียนการสอนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร >

ค้นหาตามหมวด

รายการที่แสดง 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ

โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. บ่อนไก่

 • การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
  การตรวจสอบและแก้ไขข้...
 • การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย
  การติดตั้งไฟฟ้าในพื้...
 • การต่อวงจต่างๆ
  การต่อวงจต่างๆ
 • ตู้สวิตช์บอร์ดและอุปกรณ์ประกอบ
  ตู้สวิตช์บอร์ดและอุป...
 • ระบบป้องกันสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้น
  ระบบป้องกันสัญญาณเตื...
 • วิชาช่างเดินสายและติดั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในองค์กร
  วิชาช่างเดินสายและติ...
 • สภาวะของวงจรไฟฟ้า
  สภาวะของวงจรไฟฟ้า
 • อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
  อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ...
 • แผนการจัดการเรียนรู้วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 150 ชั่วโมง
  แผนการจัดการเรียนรู้...
 • แผนการสอนวิชาช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 150 ชั่วโมง
  แผนการสอนวิชาช่างเดิ...